Besyo Haber

Hentbol Oyun Kuralları

Hentbol Oyun Kuralları

1: OYUN ALANI

40 m x 20 m ölçülerinde, iki kale sahası ve bir oyun alanını içeren dik dörtgen şeklindedir

Oyun alanının çevresinde; kale çizgilerinden itibaren en az 2 m ve kenar çizgilerinden itibaren en az 1 m genişliğinde bir emniyet alanının olması gerekir.

Kaleler zemine veya arkalarındaki duvarlara sıkıca tutturulmalı; içten içe 3 m genişliğinde ve 2m yüksekliğinde olmalıdır.

Yan direkler ve üst direk bir kenarı 8 cm olan kare kesitinde olmalı; Kalelerin, giren topun kalede kalmasını sağlayacak şekilde ağ ile donatılmış olması gerekir.

Kale direkleri arasındaki çizgi 8 cm, diğer tüm çizgiler ise 5 cm genişliğinde olmalıdır.

Serbest atış çizgisi, (9 m çizgisi) kale sahası çizgisinin 3 m dışından çizilen kesik bir çizgidir. Çizgiler ve aralarındaki boşlukların her biri 15 cm’dir. 7 m çizgisi; kalenin tam karşısında, 1 m uzunluğunda bir çizgidir.

Hentbol oyun sahasının görseli notun sonuna eklenecektir.

2: OYUN SÜRESİ

16 ve daha yukarı yaştaki oyunculardan oluşan bütün takımlar için normal oyun süresi 30 dakikalık iki devredir ve devre arası normalde 10 dakikadır

Yaşları 12 – 16 arasında olan takımlar için oyun süresi 2 x 25 ve 8 – 12 arasında olan takımlar için ise 2 x 20 dakikadır ve her iki durumda da devre arası 10 dakikadır.

Not: IHF, kıta ve ulusal federasyonlar kendi sorumluluk alanları içinde devre arası süresiyle ilgili farklı uygulama hakkına sahiptirler. Ancak, devre arası süresi en fazla 15 dakikadır.

Kazananın belirlenmesi gereken bir müsabakada, normal oyun süresi berabere biterse 5 dakikalık aradan sonra uzatma bölümü oynanır. Uzatma bölümü 5 dakikalık iki devreden oluşur ve devre arası 1 dakikadır. Beraberlik bozulmazsa bu durum tekrarlanır. Yine eşitlik bozulmazsa 7m atışlarına geçilir. 5’er atış yapılır eşitlik bozulmazsa eşitlik bozulana kadar devam eder.

MOLA

Aşağıdaki Durumlarda Mola Zorunludur :

 • zaman cezası veya diskalifiye verildiğinde,
 • Takım mola verildiğinde
 • Saat hakemi veya gözlemciden gelen sinyal varsa ,
 • Kural 17:7’e uygun olarak iki hakemin aralarında görüşme yapma ihtiyacı doğduğunda

Mola süresince yapılan ihlaller oyun süresince yapılan ihlaller gibi değerlendirilir.

Moladan sonra oyun kesinlikle düdükle başlatılmalıdır.

Takımlar normal oyun süresinin her devresinde, bir dakikalık birer takım molası alma hakkına sahiptir, uzatma devrelerinde mola alınamaz.

Not: IHF, kıta ve ulusal federasyonlar kendi sorumluluk alanları içinde Takım mola sayısıyla ilgili farklı uygulama hakkına sahiptirler. Örneğin, her takım bir müsabaka‟da 3 tane 1 „er dakikalık (uzatmalar hariç) mola kullanabilir, ancak, normal oyun süresi içerisinde bir devrede en fazla 2 tane mola hakkı tanınabilir

3: TOP

Top; deri veya sentetik maddeden yapılmış ve küre şeklinde olmalı; dış yüzeyi parlak veya kaygan olmamalıdır.

 • 16 yaşından büyük erkekler için 58 – 60 cm ve 425 – 475 gram (IHF 3 numara).
 • 12 – 16 yaş arası erkekler ve 14 yaşından büyük bayanlar için 54 – 56 cm ve 325 – 375 gram (IHF 2 numara).
 • 8 – 12 yaş arası erkekler ve 8 – 14 yaş arası bayanlar için 50 – 52 cm ve 290 – 330 gram (IHF 1 numara).

Her müsabaka için en az iki top bulundurulmalıdır. Yedek toplar 3: 1 – 2 de belirtilen özelliklere uygun olmalı ve her an kullanılabilecek şekilde hakem masasında bulundurulmalıdır. Yedek topun ne zaman kullanılacağına hakemler karar verirler. Böyle durumlarda, mola alınmasını ve oyunun durmasını engellemek için en kısa süre içinde yedek topun oyuna sokulması gerekir.

4: TAKIM

Bir takım en fazla 14 oyuncudan oluşur. Aynı anda oyun alanında 7’den fazla oyuncu bulundurulamaz. Diğerleri yedek oyunculardır.

Kaleci her zaman saha oyuncusu olabilir Aynı şekilde, bir saha oyuncusu da her zaman kaleci olabilir.

Eğer bir takım kalecisiz oynuyorsa, aynı anda sahada en fazla 7 saha oyuncusu bulunmasına izin verilir.

Bir takım müsabakanın başında sahada en az 5 oyuncu bulundurmalıdır.

Uzatma devreleri dahil takımlar müsabaka süresince oyuncu sayılarını 14’e tamamlayabilirler.

Takımlardan birinin oyuncu sayısı 5’in altına düşse bile müsabaka devam edebilir. Müsabakanın tatil edilip edilmeyeceği ve gerekli görülmesi durumunda, ne zaman tatil edileceği hakemlerin kararına bağlıdır.

Not: IHF, kıta ve ulusal federasyonlar kendi sorumluluk alanları içinde oyuncu sayısıyla ilgili farklı uygulamalarda bulunabilirler. Ancak, toplam oyuncu sayısı 16 kişiyi geçemez.

Müsabaka süresince bir takım yedek bankında en fazla 4 idareci bulundurabilir. İdareciler müsabaka sırasında değistirilemezler. İdarecilerden biri takım sorumlusu olarak belirlenmelidir. Gerektiğinde sadece takım sorumlusu masa ve saha hakemleri ile konuşma hakkına sahiptir.

Yedek oyuncular masa hakemlerine haber vermeksizin, değişecek oyuncunun oyun alanını tamamen terk etmiş olması koşulu ile, her an ve sayıca sınırlama olmaksızın oyuna girebilirler.

Oyuna girecek ve oyundan çıkacak oyuncular kendi takımlarının oyuncu değişim çizgisini Bu durum kaleci değişimi için de geçerlidir.

Yedek oyuncular masa hakemlerine haber vermeksizin, değişecek oyuncunun oyun alanını tamamen terk etmiş olması koşulu ile, her an ve sayıca sınırlama olmaksızın oyuna girebilirler.

Hatalı oyuncu değişiminde, hatayı yapan oyuncuya 2 dk. zaman cezası verilmelidir. Aynı takımdan ve aynı anda birden fazla değişme hatası yapılırsa, sadece hatayı ilk yapan oyuncu cezalandırılır. Müsabaka rakip takımın kullanacağı serbest atışla yeniden başlatılır.

Fazladan bir oyuncu oyun alanına girerse veya yedek bir oyuncu değişme alanından oyuna müdahale ederse 2 dakika zaman cezası verilir. Böyle bir durumda takım, fazladan oyuna giren oyuncu dışında, oyun alanındaki bir başka oyuncusunu da 2 dakika süre ile oyundan alır.

2 dakika zaman cezası devam eden bir oyuncu oyun alanına girerse ikinci kez zaman cezası verilir. Bu durumdaki oyuncunun cezası son olarak aldığı ceza ile başlatılır ve ilk cezanın kalan bölümü için bir başka oyuncu oyun alanından alınmalıdır.

Her iki durumda da oyun, rakip takımın kullanacağı serbest atışla yeniden başlatılır

MALZEME:

Bir takımın saha oyuncularının formaları tek tip olmalı ve rakip takımın formalarından renk ve desen olarak ayırt edilmelidir. Kaleciler aynı renk forma giymelidir, bu forma her iki takımın saha oyuncuları ve rakip takımın kalecilerinden farklı renkte olmalıdır.

Kullanılan numaralar 1’den 99’a kadar olmalıdır. Saha oyunculuğundan kaleciliğe, kalecilikten saha oyunculuğuna geçen oyuncu aynı forma numarasını muhafaza etmelidir.

Oyuncuların, diğer oyuncular için tehlikeli olabilecek objeleri giymesine müsaade edilmemelidir. Oyuncuların; kafa koruyucu, yüz maskesi, künye, saat, yüzük, gerdanlik, zincir, küpe, sert çerçeveli veya tokasız gözlük gibi tehlikeli olabilecek eşyaları giymelerine izin verilmez

Düz yüzüklere, küçük küpelere ve görülebilir piercinglere diğer oyunculara tehlike oluşturmayacak şekilde bantlandiği takdirde müsaade edilebilir. Yumuşak ve elastik maddeden yapılmış olmaları kaydıyla alın bantları ve kaptan pazubentlerine izin verilir.

Takım sorumlusu müsabaka başlamadan hemen önce tüm oyuncuların doğru ekipmanla sahada olduğuna dair müsabaka cetvelini / oyuncu kaydı için imzalarlar. Eğer hakemler oyun başladığında yanlış ekipmanlı oyuncu görürse, takım sorumlusu artırmalı ceza ile cezalandırılır (Kural 4:9’a göre) ve oyuncunun sorunlu ekipmanı düzeltene kadar oyun alanını terketmesi sağlanır.

Bir oyuncunun kanaması ya da formasında veya vücudunda kan lekesi varsa; bu oyuncunun normal değişme bölgesini kullanarak oyun alanından hemen çıkarılması gerekir. Kanı durduruluncaya, yarası sarılıncaya ve forması temizleninceye kadar ilgili oyuncunun oynamasına izin verilmez.

Sakatlık durumunda, hakemler 15 ve 16 nolu hakem el işaretlerini kullanarak, sakatlanan oyuncunun kendi takımından ve oyuna katılma hakkı bulunan iki kişinin (kural 4:3 bkz.) sadece sakatlanan oyuncuya yardımcı olmaları amacı ile ve mola süresince, oyun alanına girmelerine izin verebilirler

Sahada tıbbi müdahale tamamlandıktan sonra oyuncu sahayı derhal terk etmek zorundadır. Oyuncu sahaya tekrar ancak kendi takımının takip eden üçüncü hücumundan sonra girebilir.

5: KALECİ

Kale sahasında savunma amacıyla topa vücudunun her kısmıyla dokunabilir.

Topla birlikte kale sahası içerisinde, saha oyuncularına uygulanan kısıtlamalara tabi olmaksızın serbestçe hareket edebilir ancak kaleci atışını geçiktirmesine izin verilmez

Topsuz olarak kale sahasını terk ederek oyuna katılabilir. Bu durumda saha oyuncularına uygulanan kurallara tabidir.

Kalecinin vücudunun her hangi bir kısmı kale sahası çizgisinin dışına temas ederse, kale sahasını terk etmiş sayılır.

Kontrol altına alamadığı topla kale sahasini terk edebilir ve topla oyun alanında tekrar oynayabilir.

Kale sahası içindeyken, oyun alanında duran veya yuvarlanan topa dokunamaz.

Kale sahasının dışında duran veya yuvarlanan topu kale sahasına alamaz.

Kale sahasından oyun alanına doğru hareket eden topa ayak veya diz altı ile dokunulamaz.

7 m atışı kullanılırken, top atışı yapan oyuncunun elinden çıkmadan, 4 m sınır çizgisini veya uzantısını geçemez.

6: KALE SAHASI

Kale sahasına sadece kaleci girebilir. Kale sahası çizgisi dahil olmak üzere kale sahasına vücudunun herhangi bir kısmıyla dokunan saha oyuncusu bu alanı ihlal etmiş sayılır.

Saha oyuncusunun kale sahasına girmesi halinde aşağıdaki kararlar verilmelidir:

 1. a) Hücum eden takımın saha oyuncusu kontrolü altındaki topla kale sahasına girerse veya topsuz olarak kale sahasına girer ve bu şekilde bir avantaj sağlarsa, kaleci atışına hükmedilir.
 2. b) Savunma yapan takımın saha oyuncularından birisi kale sahasına girerse ve bu şekilde bir avantaj sağlayarak açık bir gol şansını engellemediyse serbest atışa hükmedilir.
 3. c) Savunma oyuncusu kale sahasına girerek açık bir gol şansını engellerse, 7 m atışınaBu kuralda anlaşılması amaçlanan ―kale sahasına girme‖ kavramı, sadece kale sahası çizgisine dokunmak değil, açıkça kale sahasının içine basmak anlamındadır.

Saha oyuncusunun kale sahasına girmesi aşağıdaki durumlarda cezalandırılmaz:

 1. a) Rakibi için bir dezavantaj oluşturmadığı takdirde, topla oynadıktan sonra kale sahasına girmesi,
 2. b) Bir avantaj sağlamayacak şekilde topsuz olarak kale sahasına girmesi,

Topun kale sahası içinde kaleci tarafından kontrol altına alınması halinde “top oyun dışı” olarak kabul edilir (kural Kale sahasında kalan top kaleci tarafından kaleci atışıyla tekrar oyuna sokulmalıdır.

Savunma oyuncularından biri savunma amacıyla topa dokunur ve top kaleci tarafından tutulur veya kale sahasında kalırsa oyun kaleci atışıyla devam etmelidir.

Oyuncu topu kendi kale sahasına atarsa aşağıdaki kararlar verilir:

 1. a) Top kaleye girerse, gol.
 2. b) Top kale sahasında kalırsa veya kaleci topa dokunur ve top kaleye girmezse serbest atış.
 3. c) Top dış kale çizgisini aşarsa kenar atışı
 4. d) Kaleci topa dokunmadan, top kale sahasını asarak oyun alanına dönerse, oyun devam eder.

7: TOPLA OYNAMA – PASİF OYUN

Top, açık veya kapalı elle, kol, baş, gövde, kalça ve dizler kullanılarak, itilebilir, tutulabilir, durdurulabilir, atılabilir veya topa vurulabilir.

Top yerde bile olsa, en fazla üç saniye tutulabilir.

Top elde iken en fazla üç adım atılabilir. Aşağıdaki durumlarda bir adım atılmış sayılır

 1. a) Oyuncu iki ayağı yerde ve ayakta dururken, bir ayağını kaldırıp tekrar yere koyarsa veya bir ayağının yerini değiştirirse,
 2. b) Oyuncu bir ayağı yerde iken topu yakalayıp, sonra diğer ayağını yere koyarsa,
 3. c) Oyuncu sıçradıktan sonra bir ayağı üzerine düşer ve daha sonra aynı ayağı üzerinde tekrar sıçrarsa veya diğer ayağı ile yere dokunursa,
 4. d) Oyuncu sıçrama sonrasında aynı anda iki ayağı üzerine düşüp daha sonra bir ayağını kaldırıp tekrar yere koyarsa veya yerini değiştirirse,

Ayakta dururken veya koşarken

 1. a) Top bir kere yere vurulup, tek ya da çift elle tutulabilir,
 2. b) Top tek elle yerde sürülebilir daha sonra tekrar tek veya çift elle tutulabilir veya yerden alınabilir,
 3. c) Top tek elle yerde yuvarlanabilir daha sonra tekrar tek veya çift elle tutulabilir veya yerden alınabilir,

Bunlardan sonra üç saniye içerisinde yada üç adımdan fazla atılmadan top elden çıkarılmalıdır

Oyuncu vücudunun herhangi bir kısmı ile topa dokunur ve zemine doğru yönlendirirse top sürülmeye başlanmış sayılır.

Top bir başka oyuncuya veya kale direklerine dokunursa, oyuncu yeniden topa dokunabilir, sürebilir ve tekrar yakalayabilir.

Rakip oyuncu tarafından atılmadığı taktirde, topa diz altı veya ayakla dokunulamaz

Oyun alanındaki top hakeme değerse oyun devam eder.

Topa sahip olan oyuncu, top oyun alanında kalsa dahi bir ya da iki ayağı oyun alanının dışına çıkarsa (örneğin rakip oyuncunun etrafından dolanırsa) rakip takım adına bir serbest atışa hükmedilir.

Pasif Oyun:

Bir takımın hücum veya gol için belirgin bir girişimde bulunmaksızın topu kontrolü altında tutması, başlama atışı, serbest atış, kenar atışı veya kaleci atışının kullanımını sürekli olarak geciktirilmesi pasif oyun olarak değerlendirilir ve pasif eğilimi son bulmadığı takdirde topa sahip olan takım aleyhine serbest atış verilir.

Serbest atış, oyun durdurulduğunda topun bulunduğu yerden kullanılır.

Hakemler pasif oyun eğilimini fark ettiklerinde 17 no’lu hakem el işaretini gösterirler. Bu işaret, topa sahip olan takıma, topu kaybetmemek amacıyla hücum şeklini değiştirme fırsatı verir. İşaret verildikten sonra hücum şeklinde değişiklik olmazsa, hakemler pasif oyun için herhangi bir anda düdük çalabilirler. Hücum eden takım tarafından en fazla 6 pastan sonra kaleye şut çekilmezse diğer takım lehine bir serbest atışa hükmedilir.

8: FAULLER VE SPORTMENLİK DIŞI DAVRANIŞLAR

İzin verilen hareketler

 1. a) Topu bir diğer oyuncunun elinden çelmek amacıyla açık eli kullanmak
 2. b) Rakip ile vücut teması sağlamak ve bu şekilde rakibi izlemek ve takip etmek amacıyla bükülü kolları kullanmak
 3. c) Pozisyon almak amacıyla rakibi perdelemek için gövdeyi kullanmak.

İzin verilmeyen hareketler

 1. a) Rakibin ellerindeki topu çekmek ya da bu topa vurmak.
 2. b) Rakibi kollarla, ellerle, bacaklarla engellemek; veya rakibin yerini değiştirmek ya da itmek için vücudun herhangi bir yerini kullanmak (buna dirseğin hareketin başlangıcı veya devamında tehlikeli bir şekilde kullanılması da dahildir) .
 3. c) Devamında serbest kalmış olsa dahi, rakibin vücudunu veya formasını tutmak
 4. d) Rakibin üzerine doğru koşmak veya sıçramak.
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
 1. . dedi ki:

  elinize sağlık

BİR YORUM YAZ