Besyo Haber

Spor Kondisyoneri Yetiştirme Kursu Açılacaktır

Spor Kondisyoneri Yetiştirme Kursu Açılacaktır

20 KASIM-11 ARALIK 2017 TARİHLERİ ARASINDA ANKARA’DA YAPILACAK OLAN SPOR KONDİSYONERİ YETİŞTİRME KURSUNA KATILACAKLARDA ARANILAN ŞARTLAR:

Spor Kondisyoneri Yetiştirme Kursu Açılacaktır

Spor Kondisyoneri eğitim kurslarına katılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır.
a) Üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğrenim kurumlarından mezun olmak veya dört yıllık yükseköğrenim kurumlarından mezun olmak şartıyla milli sporcu veya federasyonların en üst kategorisi/liginde sporcu olarak yarışmalara katılmış veya 3.kademe kıdemli antrenör belgesine sahip olmak,
b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül olmamak,
c) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere,6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak;
d) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile özerk spor federasyonlarının disiplin veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan daha fazla veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

SPOR KONDİSYONERİ YETİŞTİRME KURSLARINA KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER
Başvurular e-devlet üzerinden yapılacak olup, e-devletten doğrulamayan belgelerinizin aslı kurs yerine
getirilecektir.
a) 3 adet vesikalık fotoğraf-(Orijinal Fotoğraf)
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti.(Üniversite mezunlarının e-devletten alacakları mezuniyet belgeleri geçerli olacaktır.) Mezuniyet belgelerinin aslına uygunluğu Spor Genel Müdürlüğü ilgili birimlerince ve Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüklerince tasdik edilmesi durumunda kabul edilecektir.
c) Adli Sicil Kaydı Sorgulaması-(aslı veya e-devletten alınan) (Resmi Kurum için alınacaktır.)
d) Sağlık Raporu (Sağlık Ocağı veya Hükümet Tabipliğinden Ek-5 Sağlık Raporu Formu)-Belgenin aslı veya Ek-5 Sağlık Raporu alınamadığı durumlarda diğer sağlık raporu belgelerinde “spor kondisyonerliği yapmasında sağlık açısından sakınca yoktur” ibaresi bulunması gerekmektedir.
e) Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı- (aslı)
f) Nüfus Cüzdanı fotokopisi (2 adet)
NOT: Başvurular e-devlet üzerinden yapılmaktadır. Başvuru esnasında belirteceğiniz e-mail (e-mail
adresinin kullanılabilir ve geçerli olduğunu kontrol ediniz.) adresine gelecek referans numarası ile Halk
Bankasına ücret olarak (330 TL) yatırılmaktadır. (2017 yılı)

DİĞER AYRINTILAR İÇİN BURAYA

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ