Besyo Haber

Ankara Gazi Üniversitesi 2018 Besyo Kılavuzunu Açıkladı!

Ankara Gazi Üniversitesi 2018 Besyo Kılavuzunu Açıkladı!

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

ÖZEL YETENEK SINAVI 

 

 

BAŞVURULAR

Ön (Online) Kayıtlar

Ön Kayıt Kesinleştirme

ÖN KAYIT KESİNLEŞTİRME İŞLEMİNİN YAPILACAĞI FAKÜLTE ADRESİ

ENGELLİ ADAYLAR

YABANCI UYRUKLU ADAYLAR

SINAVLAR

YERLEŞTİRME

SONUÇLARIN AÇIKLANMASI VE KAYITLAR

İTİRAZLAR

 

TABLO 1-Kontenjanlar

TABLO 2-Başvuru İçin Gerekli En Az TYT Puanları

TABLO 3-Ön Kayıt Kesinleştirme İçin Gerekli Belgeler

TABLO 4-Sınav Tarih, Saat ve Yerleri

TABLO 5-Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Branş Tercihleri

 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖZEL YETENEK SINAVI

Özel yetenek sınavı gerektiren programlar, 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu – Tablo 5’te yer almakta olup bu tablodaki Gazi Üniversitesi yükseköğretim programları için özel yetenek sınavları ve değerlendirme işlemleri Yükseköğretim Kurulunun belirlediği ilke ve kurallar doğrultusunda, Üniversitemiz tarafından yapılacaktır.

Merkezî yerleştirme ile bir yükseköğretim programına kesin kayıt hakkı kazanmış adaylar da isterlerse özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilirler.

 

 

KONTENJANLAR

Tablo 1

 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ*

Bölüm

Erkek

Kadın

Milli**

Yabancı Uyruklu

Engelli  / Milli Engelli Adaylar

Genel Toplam

Antrenörlük Eğitimi

36

18

15 Olimpik

5 Olimpik Olmayan

10

4 erkek

2 kadın

90

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

30

20

15 Olimpik

5 Olimpik Olmayan

4

74

* Spor Bilimleri Fakültesi bölümleri için Özel Yetenek Sınavı’na başvuracak adayların Tablo 7’yi dikkatli bir şekilde incelemeleri ve tercih yaparken tablonun altında yer alan açıklamalara riayet etmeleri gerekmektedir.

**Olimpik branşlar için Liste-1’i, olimpik olmayan branşları için Liste-2’yi inceleyiniz.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EN AZ TYT PUANLARI

Tablo 2 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Bölüm

Erkek

Kadın

Olimpik Milli Sporcular

Olimpik Olmayan Milli Sporcular

Engelli Milli Sporcular*

Antrenörlük Eğitimi

250

185

200

100

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

285

185

200

* Son bir yıl içerisinde aldıkları engellilik raporunu teslim etmeleri kaydıyla engelli adayların TYT puanının 100 ve üzeri olması gerekmektedir.

 

Başvurular

Ön (Online) Kayıtlar:  Özel Yetenek Sınavı’na giriş koşullarını taşıyan adaylar 13-16 Ağustos 2018 tarihleri arasında internet üzerinden ön kayıtlarını yapacaklardır. İnternet başvurusu sırasında adaylara ait bilgiler ÖSYM’den otomatik olarak çekilecektir.

 

Ön Kayıt Kesinleştirme: İnternet üzerinden ön kaydını yapan aday, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığına bizzat giderek aşağıda sayılan belgelerle ön kayıt kesinleştirme işlemini yaptıracaktır. Ön kayıt kesinleştirme işlemi için süre 13 Ağustos 2018 günü başlayacak, 16 Ağustos 2018 günü saat 17:30’da sona erecektir. Eksik belgeyle, posta yoluyla ve süre bittikten sonra ön kayıt kesinleştirme işlemi yapılamaz. İnternet üzerinden ön kaydını yapmış olsa bile, ilgili birimde ön kayıt kesinleştirip onay vermeyen ve Onaylanmış Başvuru Formu’nu almayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Onaylanmış Başvuru Formu, adayların sınav süresince yanlarında bulundurmaları gereken bir belgedir.

ÖN KAYIT KESİNLEŞTİRME İÇİN GEREKLİ BELGELER

Tablo 3

1- Adayın 2018 yılına ait TYT sonuç belgesi örneği
2- 4,5 x 6 (cm) ebadında son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş 2 adet fotoğraf
3- T.C. kimlik numarası yazılı Nüfus Cüzdanının önlü arkalı bir adet fotokopisi, (Nüfus Cüzdanı aslı kesin kayıt sırasında ibraz edilecektir.)*
4- Diploma fotokopisi (Diploma aslı kayıt sırasında ibraz edilecektir.)*
5-Spor Bilimler Fakültesi için müracaat edecek adayların sağlık kurumlarından (Devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri, özel hastaneler ve sağlık ocakları) alacakları “Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavlarına Katılmasında Sağlık Açısından Sakınca Yoktur” ibaresi bulunan sağlık raporu. Bu ibare bulunmayan sağlık raporları kabul edilmeyecektir.
6-Milli sporcular için, Milli Sporcu Belgesi (GSGM Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkındaki Yönetmeliğe uygun biçimde düzenlenmiş olması zorunludur. KKTC uyruklu adayların Milli Sporcu belgesi bu sınavlar için geçerli değildir.) .Bu belge Ön Kayıt Kesinleştirme işlemi sırasında ilgili birim görevlisine teslim edilecektir.

 

*3. ve 4. maddelerde asıllarının ibraz edilmesi gerekli olduğu bildirilen (Nüfus Cüzdanı ve Diploma) belgelerden herhangi birinin, fotokopisi ile asıllarının birbirine uymaması halinde, bu belge sahibinin kaydı, sınavı kazanmış olsa dahi yapılmayacak ve hakkında yasal işlem yapılacaktır.

 

 

Önemli Not:

1-Adaylar ön kayıt ve ön kayıt kesinleştirme işlemlerini 13-16 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapmak zorundadırlar.

2-Adaylar ön kayıt kesinleştirme işlemi için şahsen müracaat edeceklerdir. Vekâletname ile kayıt yapılmayacaktır.

 

 

Ön Kayıt Kesinleştirme İşleminin Yapılacağı Fakülte Adresleri

Spor Bilimleri Fakültesi: Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Emniyet Mahallesi Abant-1 Caddesi No:10/1C   Yenimahalle / Ankara 

 

Engelli Adaylar

Engelli adaylardan [bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar)] TYT puanı 100 ve üzerinde olanlar, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla, özel yetenek sınavlarına kabul edilir.

 

Yukarıda belirtilen engeli olan adayların kaydı, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvurmaları halinde TYT puanları değerlendirmeye katılmadan yani Kılavuzda yer alan formül kullanılmadan kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınav sonucuna göre değerlendirilerek yapılır.

 

Engelli adayların hangi birimlere müracaat edebilecekleri ve sınav süreçleriyle ilgili bilgiler kılavuzlarda yer alacaktır.

 

Yabancı Uyruklu Adaylar

Yabancı uyruklu adaylar Gazi Üniversitesi Senatosunca belirlenen ulusal veya uluslararası sınav sonuçlarıyla başvuruda bulunabilirler. Adaylar başvuru ve ön kayıt sırasında Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı yabancı uyruklu öğrenciler biriminden bu koşulları öğrenebilecektir.

 

Sınavlar

Adayların sınav bilgileri gazi.edu.tr ağ adresinden 17 Ağustos 2018 günü saat 19:00 itibariyle yayınlanacaktır. Özel Yetenek Sınavları ve bu sınavların organizasyonu özel bir çalışma gerektirdiğinden, ikamesi veya tekrarı mümkün değildir. Dolayısıyla adayların duyurulmuş gün, saat ve yerde sınava girmeleri zorunludur. Sağlık raporu ya da başka herhangi bir mazeret bildirimi/beyanı bu zorunluluğu ortadan kaldırmayacaktır.

 

 

SINAV TARİH, SAAT ve YERLERİ

Tablo 4

Fakülte Adı

Sınav Tarihi

Sınav Saati

Sınav Yeri*

Spor Bilimleri Fakültesi

28 Ağustos 2018

09:30

Merkez Kampüsü

*Sınav yerleri için ilgili birimlerin kılavuzlarına bakınız.

 

–  Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Branş Sınavı Kılavuzu TIKLAYINIZ…

–  Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu  TIKLAYINIZ…

 

Adaylar sınavın tüm aşamalarına girmek ve sınav süresince Onaylanmış Başvuru Formu ile fotoğraflı özel kimlik belgelerini yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Nüfus cüzdanı ve süresi bulunan pasaport dışındaki belgeler özel kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir. Özel kimlik belgesi olmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Yanında cep telefonu bulunan adaylar da sınava kesinlikle alınmayacaktır.

 

Değerlendirme ve Yerleştirme

Değerlendirme

Özel yetenek sınavı gerektiren programlara yerleştirmeye esas olan puanın Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) hesaplanması için aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla çarpılarak toplamı alınacaktır.

a) ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP)

b) Ortaöğretim Başarı Puanı

c) 2018-TYT Puanı (TYT-P)

 

Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu puanların standart puanlara çevrilmesi gerekir. ÖYSP’lerin standart puana çevrilmesi için önce ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması hesaplanacak, daha sonra da her aday için aşağıdaki formül kullanılarak ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır.

Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP dağılımının ortalaması 50, standart sapması 10’dur.

Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme puanı = YP) aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanacaktır.

a) Aday aynı alandan geliyorsa (30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna 30.3.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için uygulanmayacaktır.)

YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P ) + ( 0,03 x OBP )

b) Aday diğer alanlardan geliyorsa

YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P )

 

2017-ÖSYS puanlarıyla bir yükseköğretim programına merkezi yerleştirme ile yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülecektir.  Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır.

 

Yerleştirme

Spor Bilimleri Fakültesi hariç olmak üzere, adaylar Yerleştirme Puanlarına (YP) göre en yüksek puandan en düşüğe doğru sıralanır. Yapılan sıralama ile belirtilen kontenjan sayısı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday listeleri düzenlenir. Bu şekilde düzenlenecek olan sonuçlar internetten ilan edilir.

 

Sonuçların Açıklanması ve Kayıtlar

Özel yetenek sınav sonuçları, kayıt hakkı kazanan adayların isimleri, kayıt tarihleri ve kayda ilişkin tüm süreçler www.gazi.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca posta ile adreslere duyuru yapılmayacaktır.

Başarılı olan fakat süresi içerisinde kayıt yaptırmayan adayların yerine, belirlenmiş esaslar doğrultusunda ilan edilecek yedek listeden yerleştirme yapılacaktır. Yedek listedeki adayların, özellikle asılan yedek listelerini ve kontenjanın dolmaması halinde yapılacak olan kayıtlarda durumlarını bizzat takip etmeleri kendi menfaatleri açısından son derece önemlidir.

 

İtirazlar

Sınavla ilgili her türlü itiraz, sonuçların ilan tarihinden itibaren yedi (7) gün içerisinde TR200001200129400006100001 hesabına 20 TL yatırıldığını gösteren banka dekontuyla birlikte sınavına girilen ilgili fakülteye yazılı olarak yapılacaktır. Dekontun üzerinde ad-soyad bilgileri yanında ‘Gazi Üniversitesi Muhasebe Kesin Hesap Müdürlüğü’ ve ‘Özel Yetenek Sınavı İtiraz Ücreti’ ifadeleri yer almalıdır.   

 

Sınav ve sınav sonrası işlemlere ilişkin kurallar bu Kılavuzda yer almakla birlikte, Kılavuz’un içeriğinde bir değişiklik olması halinde güncellenmiş Kılavuz, sınav öncesi ağ adresinden yayınlanacağı için kayıt ve yerleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar Üniversitemizin internet sayfalarını takipte kalmanız ve gerekli durumlarda SMS ile bilgilendirme yapılacağından kayıt sırasında belirttiğiniz mobil telefonu ulaşılır durumda tutmanız menfaatinize olacaktır.

 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK SINAVI BRANŞ TERCİHLERİ

Tablo 5

 

ADAYLAR

SPOR

BRANŞLARI

MİLLİ ADAYLAR

MİLLİ OLMAYAN ADAYLAR

Milli Engelli

Adaylar

Olimpik Milli Adaylar

Olimpik Olmayan Milli Adaylar

Engelli

Adaylar

Engelsiz Adaylar

 ATLETİZM  ATLETİZM
 BADMİNTON  BADMİNTON
 BASKETBOL  BASKETBOL
 CİMNASTİK  CİMNASTİK
 FUTBOL  FUTBOL
 GÜREŞ  GÜREŞ
 HALK OYUNLARI  HALK OYUNLARI
 FUTBOL  FUTBOL
 JUDO  JUDO
 MASA TENİSİ  MASA TENİSİ
 TEAKWANDO  TEAKWANDO
 TENİS  TENİS
 VOLEYBOL  VOLEYBOL
 YÜZME  YÜZME
 DİĞER OLİMPİK SPOR BRANŞLARIOLİMPİK OLMAYAN SPOR BRANŞLARI  

 

 

Tablo 5 Hakkında Açıklamalar:

1-Milli Engelli Adaylar; hangi spor branşında milli olurlarsa olsun sadece “milli engelliler” tercihini yapacaklardır.

2- Olimpik Milli Adaylar; açılmış 14 spor branşı içerisinde kendilerinin milli oldukları spor branşı yok ise “Diğer Olimpik Spor Branşları” tercihini yapacaklardır. (Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınav Kılavuzu Liste 1’i inceleyiniz!)

3- Olimpik Olmayan Milli Adaylar; sadece “Olimpik Olmayan Spor Branşları” tercihini yapacaklardır. (Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınav Kılavuzu Liste 2’yi inceleyiniz!)

4- Milli Olmayan Engelli Adaylar; hangi spor branşında olurlarsa olsun sadece “engelli adaylar” tercihini yapacaklardır.

5-Milli Olmayan Engelsiz Adaylar; branş tercihlerini açılmış 14 spor branşı içerisinden yapacaklardır.

 

Yukarıda bahsedilen hususlar örneklerle açıklanacak olursa;

Örnek 1-TYT puanı 285 ve üzeri milli olmayan engelsiz adaylar, her iki bölümü (Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü ve Antrenörlük Eğitimi Bölümünü) de tercih edebilirler.  TYT puanı 250-284,99999 aralığında olan adaylar ise sadece Antrenörlük Eğitimi Bölümümü tercih edebileceklerdir. Bölüm tercihi yapıldıktan sonra açılmış olan 14 farklı spor branşından birinin branş sınavı tercihi olarak seçilmesi gerekmektedir.

Örnek 2- TYT puanı 185 ve üzerinde olan olimpik milli sporcu adaylar, her iki bölümü (Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü ve Antrenörlük Eğitimi Bölümünü) de tercih edebilirler. Bölüm tercihi yapıldıktan sonra kendilerinin milli olduğu spor branşını, kendilerinin milli olduğu spor branşı açılmış spor branşları içerisinde değil ise “Diğer Olimpik Spor Branşları” seçeneğini tercih edeceklerdir.

Örnek 3- Olimpik olmayan milli sporcu adaylar, TYT puanı 200 ve üzerinde ise her iki bölümü (Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü ve Antrenörlük Eğitimi Bölümünü) de tercih edebilirler. Bölüm tercihi yapıldıktan sonra spor branşı için sadece “Olimpik Olmayan Spor Branşları” seçeneğini tercih edeceklerdir.

Örnek 4- Engelli adaylar ile engelli milli sporcu adaylar, TYT puan türü 100 ve üzeri ise sadece Antrenörlük Eğitimi Bölümünü tercih edeceklerdir. Spor branşı tercihinde ise, milli olanlar “Milli Engelliler”, milli olmayanlar “Engelli Adaylar” seçeneğini işaretleyeceklerdir.

 

NOT: Adayların Ortaöğretim Başarı Puanları ile Ortaöğretim Alan Bilgileri ÖSYM tarafından henüz yayınlanmamıştır. Bu nedenle, sınav bilgilerinizin yayınlanacağı 17 Ağustos 2018 tarihinde www.gazi.edu.tr ağ adresinden Ortaöğretim Başarı Puanınızı ve Ortaöğretim Alan Bilginizi kontrol ediniz!

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ