Besyo Haber

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 2018 Besyo Kılavuzunu Açıkladı!

Ön Kayıt Tüm bölümlerin kayıt işlemleri 31 Ağustos – 01 Eylül 2018 (Cuma ve Cumartesi) tarihlerinde, mesai saatleri içerisinde yapılacaktır.
Ön Kayıt Yeri ve İletişim
Cumhuriyet Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Spor Salonu,
Kampus – Sivas
Tel: 0346 – 219 12 50 Faks: 0346 – 219 12 51 E-posta: besyo2018@cumhuriyet.edu.tr
Sınav Tarihi
Engelli adayların özel yetenek sınavı 01 Eylül 2018 (Cumartesi) tarihinde ön kayıtların tamamlanmasının ardından saat 18.00’de yapılacaktır. Diğer adayların sınavları tüm bölümler için 02-03-04 Eylül 2018 (Pazar-Pazartesi-Salı) tarihleri arasında yapılacaktır.
Sınav Yeri
Cumhuriyet Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Spor Salonu
Kampus – Sivas
Sınav Komisyonu, gerektiğinde ilan edilmek suretiyle; sınav tarihi, programı, sınav yer ve zamanında değişiklikler yapabilir. Adaylar Sınav Komisyonunun duyuru ve ilanlarını takip etmek zorundadırlar. DİKKAT! Kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları ile Yükseköğretim Kurulu ve ÖSYM Yönetim Kurulu kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR ve İSTENEN BELGELER
1- TC veya KKTC uyruklu olmak.
2- Başka bir Yükseköğretim kurumundan disiplin suçları nedeniyle çıkartılmamış olmak.
3- Her üç bölüm için 2018 TYT Puanından; liselerin diğer alan/kol mezunu olan adaylar için en az 180,000, spor alan/kol mezunu olanlar, spor lisesi mezunu adaylar ve milli sporcular için en az 150,000, Engelli adaylar için en az 100,000 puana sahip olmak
4- Ön kayıt için adayın kendisinin başvuru yapması gerekmektedir.
5- Eksik belge sunulması, ilan edilen ön kayıt süresi dışında başvuru yapılması, başvurunun posta ile yapılması, faks ile belge sunulması ve asıl belge ibraz edilmeden fotokopi verilmesi durumunda başvuru kabul edilmeyecektir.
6- Adayların, 2018 Özel Yetenek Sınavı’na başvuru yapabilmesi için Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ön kayıt bürosuna ön kayıt tarihleri boyunca aşağıdaki belgeleri sunmaları gerekmektedir.
a) 2018 TYT sonuç belgesi çıktısı,
b) Liselerin diğer alan/kol mezunu veya mezun aşamasında olan adaylar, durumları ile ilgili okullarından alacakları diploma, yeni tarihli mezuniyet belgesi veya mezuniyet aşamasında olduğunu gösteren belgenin aslı veya noter tasdikli örneğini başvuru sırasında vermek zorundadır. Adayın mezun olduğu alan/kol diplomasında veya
8
mezuniyet belgesinde belirtilmemişse mezun olduğu alan/kol gösterir belgenin; aslı veya noter tasdikli örneği istenecektir. Yerleşmeye hak kazanan adayların kesin kayıt esnasında diplomalarının aslını getirmemeleri durumunda kayıtları yapılmayacaktır.
c) Herhangi bir spor dalında sportif özgeçmiş belgesi olanlar Tablo 3.’te (Engelli adaylar için Tablo 6) belirtilen kriterlere göre uygun olan belgeleri sunmalıdırlar.
d) Nüfus cüzdanının aslı ve 1 adet fotokopisi
e) 1 adet 4,5×6 cm ebadında, son 3 ay içerisinde adayın açık olarak tanınmasına imkân verecek şekilde çekilmiş vesikalık fotoğraf (Renkli fotokopi ile çoğaltılmış fotoğraflar kabul edilmeyecektir).
f) Herhangi bir Sağlık Kuruluşundan alınacak ve yüksek şiddetli aktivite içeren bu sınava girmesinde, sağlık açısından bir sakınca olmadığını belgelemek amacıyla “Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu özel yetenek sınavına girmesinde sakınca yoktur” ibaresi taşıyan sağlık raporu (Bu ibare yok ise rapor kabul edilmeyecektir).
g) Engelli Adaylar İçin, “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” (Bu rapor yok ise başvuru kabul edilmeyecektir).
h) Başvuru sırasında erkek adaylardan askerlikle ilgili bir belge istenmemekle beraber aday yerleşmeye hak kazandığında kayıt için askerlikle ilişkisi olmadığına dair belgeyi getirmek zorundadır. ı) Ön kayıt yaptıran adaya, sınava giriş kimliği ve sınav bilgilerini içeren 2 adet ön kayıt formu düzenlenecek ve 1 adet imzalı form Yüksekokulda kalacaktır.
ÖNEMLİ NOT: Adaylara sınav esnasında veya sonucunda bilgilendirmeler toplu SMS yoluyla yapılacaktır. Bu nedenle adayların başvuru sırasında kendilerine ulaşılabilecek bir cep telefonu numarası vermeleri önemlidir. Yapılacak bilgilendirmelerde adayın hatalı ya da yanlış telefon vermesinden dolayı yaşanacak sorunlarda adayın kendisi sorumlu olacaktır.

KILAVUZU GÖRÜNTÜLE

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ