Besyo Haber

Şanlıurfa 1. Kademe Tenis Antrenör Kursu

Şanlıurfa 1. Kademe Tenis Antrenör Kursu

Kursun yeri : ŞANLIURFA
Başvuru Tarihleri : 20 MART – 05 NiSAN 2018
Katılımcı Listesini ilanı : 06 NiSAN 2018
Kurs Eğitim Tarihleri : 10 – 15 NiSAN 2018 (Teknik-Taktik dersleri Kort’ta uygulanacak dersler)
16 – 21 NiSAN 2018 (Temel Eğitim Dersleri Üniversite’de uygulanacak dersler)
Katılımcı sayısı: Kurs kontenjan 50 kişi olup, başvuru sayısının fazla olması durumunda aşağıda belirtilen özelliklere göre öncelik
tanınacaktır. (Bakınız 2. Madde). Kursa başvuru sayısının yeterli olmaması durumunda kurs ileri bir tarihe ertelenebilir veya iptal edilebilir.
1. ANTRENÖR EĞiTiM KURSUNA KATILACAKLARDA ARANILACAK ŞARTLAR
a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, (Bütün kademeler için geçerli olup, Milli sporcularda tahsil şartı aranmaz.)
b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malul, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel
engelli olmamak,
c) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç
olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya
cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için
satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma,
suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak;
d) En az 18 yaşını doldurmuş olmak,
e) 07/01/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza
Yönetmeliği ile federasyon disiplin veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan daha fazla veya bu süre
içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.
2. KURS KONTENJANININ BELİRLENMESİ VE KONTENJAN AŞIMINDA KURSA KATILACAK ADAYLARIN
ÖNCELİKLERİ ( BAKINIZ BAŞVURU FORMU ) EK 1.
a) Kursa katılım, yukarıda 1. Madde de belirtilen şartlara sahip tüm adaylar kursa katılabilirler.
b) Kurs kontenjanı e-devlet üzerinden başvuru yapan kursiyerlerle sınırlıdır. Sistem üzerinde belirlenen kota aşılamamaktadır.
3. KURS ÖN KAYIT BAŞVURUSUNDA ISTENEN BELGELER VE KURSA BAŞVURU ŞEKLİ
Adaylar E-Devlet üzerinden ilanda verilen “E-Devlet Başvuru Rehberinde” belirtilen adımları takip ederek başvuruda bulunabilirler.
Ayrıca ilanda verilen “Kurs Başvuru Formu” doldurularak, kurs kayıt günü ıslak imzalı bir şekilde istenen diğer evraklarla birlikte “Kurs
Yöneticisine” teslim edilecektir.
Eksik belge getiren adayların başvuruları dikkate alınmayacak ve başvuruları geçersiz sayılacaktır.
Kursa başvuru yapan adayların evrakları incelendikten sonra başvurusu kabul edilecek adayların isimleri 06 NİSAN 2018 tarihinde
Türkiye Tenis Federasyonunun resmi internet sitesi olan www.ttf.org.tr adresinde ilan edilecektir.
4. 06 NİSAN 2018 TARİHİNDE TTF İNTERNET SİTESİNDE KURSA KATILMAYI HAK ETTİĞİ (KESİN KAYIT) İLAN
EDİLEN ADAYLARDAN İSTENEN EVRAKLAR: (EVRAKLAR ŞEFFAF DOSYA HALİNDE TESLİM EDİLECEKTİR. )
a) 4 adet vesikalık fotoğraf
b) Sağlık Raporu (Hükümet Tabipliğinden veya Sağlık Ocaklarından – Aslı)
c) Savcılık iyi hal kâğıdı (E-Devlet çıktısı kabul olunur.) – Eğer Adli Sicil Kaydı var ise; Gerekçeli Kararı
ile Birlikte.
d) Diploma Sureti (E-Devlet çıktısı kabul olunur.)
e) Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden 6 aydan fazla ceza almadığına dair yazı ( Aslı )
f) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ( Resimli )
g) Milli Sporcu olanlar Millilik Belgesi getireceklerdir ( varsa )
h) Tenis Antrenör Talimatının 22. Maddesinde ( Derslerden Muafiyet ) yer alan şartları taşıyan kursiyerler,
durumlarını resmi olarak belgelendirmek zorundadır.
i) Kursa katılım bedelini, e-devlet üzerinden alınan referans numarası ile bankanıza yatırınız.
(Katılım Bedeli 500 TL)

KURS DUYURUSU
BAŞVURU FORMU
BAŞVURU REHBERİ

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ