Besyo Haber

Çanakkale’de Spor Kondisyoneri Yetiştirme Kursu

Çanakkale’de Spor Kondisyoneri Yetiştirme Kursu

Yukarıda belirtilen yer ve tarihlerde Spor Kondisyoneri Yetiştirme Eğitim Kursu açılacaktır.Aşağıda belirtilmiş olan kursa katılacaklarda aranan şartlarıtaşıyan kişiler başvuru yapabileceklerdir.

Başvuru sırasında istenen iletişim bilgilerinin (GSM ve E-posta) ve belgelerin başvuru sahibine ait, doğru ve erişilebilir olması başvuru sürecinin tamamlanabilmesi için önemlidir. Doğru ve erişilebilir olmayan ve/veya başvuru sahibine ait olmayan iletişim bilgileri ve/veya belgelerden kaynaklanan aksaklıklardan başvuru sahibi sorumludur.

Kursa, E-Devlet Kapısı üzerinden yapılacak başvuruların dışında başvuru kabul edilmeyecektir.Başvuruların belirlenen kontenjanın üzerine çıkması durumunda aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre eleme yapılacaktır.

Kurs açılış ve kayıt işlemleri sırasında, kursa başvuruları kabul edilmiş adaylar içerisinden, ilan edilen yer ve saattehazır bulunan kursiyerlerin sayısının 10 kişiden az olması durumunda söz konusu kurs İPTAL edilebilecektir.

Kurs katılım ücreti, başvuru esnasında belirteceğiniz e-posta adresine gelecek olan referansnumarası ile Halk Bankası şubelerine yatırılacaktır. Kursa kabul edilmeyen başvuru sahiplerinin ödemiş oldukları kurs ücreti iade edilecektir.

Kursa katılma hakkı elde eden adaylar yukarıda belirtilen yer ve saatte belgeleri ile birlikte hazır bulunacaklardır. İstenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

İstenen belgelerde bahsedilen tasdik işleminde; “aslı gibidir” ibaresi, tasdik yapan kişinin adı soyadı, imzası, kurumunun mührü yer almadığı veya bu bilgilerin okunamadığı durumlarda tasdik işlemi kabul edilmeyecektir. Ayrıca tasdik yapılmış evrakın renkli/siyah-beyaz fotokopisi kabul edilmeyecektir.

KURSA KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR

Spor Kondisyoneri eğitim kurslarına katılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır.

a) Üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğrenim kurumlarından mezun olmak veya dört yıllık yükseköğrenim kurumlarından mezun olmak şartıyla milli sporcu veya federasyonların en üst kategorisi/liginde sporcu olarak yarışmalara katılmış veya 3.kademe kıdemli antrenör belgesine sahip olmak,

b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malul, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,

c) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere,6aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,

d) En az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla, spor dallarının özelliğine göre ilgili federasyonca belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak,

e) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile bağımsızspor federasyonlarının disiplin ve/veya ceza talimatlarına göre,son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla veya doping suçundan dolayı ceza almamış olmak.

İSTENEN BELGELER

a) 2 adet vesikalık fotoğraf – (Biometrikorijinal fotoğraf)
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti.(e-devletten alınan QR kodlu doğrulanabiliröğrenim belgelerigeçerli olacaktır.Mezuniyet belgelerinin,mezun oldukları üniversitenin ilgili birimleri, Spor Genel Müdürlüğünün ilgili birimleri ve Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri tarafından yapılan aslına uygunluk/tasdik işlemleri kabul edilecektir.)
c) E-Devlet Kapısından alınan,“Resmi Kurumlar” için verilen ve QR kodlu doğrulanabilir Adli Sicil Kaydıbelgesi.– (Elektronik olarak doğrulanamayan belgeler kabul edilmeyecektir.)
d) Sağlık Raporu – (Bağlı bulunduğu aile hekimliği veya Sağlık Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren diğer sağlık birimlerinden alınmış EK-6 Durum Bildirir Tek Hekim Raporu” formunun aslı.Söz konusu belgenin alınamaması durumunda, hekim tarafından verilen “Spor Kondisyonerliği yapmasında sakınca yoktur” ibaresinin yer aldığı diğer sağlık raporu belgesinin aslı.)
e) Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden cezası olmadığına dair yazı- Örnek yazı

f) E-Devlet Kapısından alınan, QR kodlu doğrulanabilir Nüfus Kayıt Örneği belgesi.

NOT: Adayların, başvuru sırasında istenen belgeleri E-Devlet Kapısı Spor Bilgi Sistemine yüklemesi gerekmektedir. Spor Bilgi Sistemine yüklenen belgelerin asıllarının kurs yerine getirilmesi gerekmektedir.

KURS, AÇILIŞ VE KAYIT PROGRAMI

1) Çanakkale’de yapılacak olan Spor Kondisyoneri Yetiştirme Eğitim Kursu açılış ve kayıt işlemleri30 Ekim 2018 tarihinde 08.30-12.30 saatleri arasında Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde yapılacaktır.
2) Açılış merasimi sonrasında genel bilgilendirme ve kursa katılım için gerekli evrakların kontrol edilmesi ve teslim alınması işlemleri gerçekleştirilecektir.
3) İstenen evraklarda eksik ve/veya hata olması durumunda adayların kayıt işlemleri sırasında düzeltmesi ve eksikliklerin tamamlanması istenecektir. Kayıt işlemleri bitinceye kadar belgelerindeki eksik ve hataları tamamlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılarak kursla ilişiği kesilecektir.
4) Kursla ilgili tereddüt edilen hususlar hakkında bilgi almak amacıyla Eğitim Yöneticisi Selma ÇIPLAK ile kurumsal e-posta adresi üzerinden selma.ciplak@sgm.gov.tr iletişim kurulabilecektir. Kursla ilgisi olmayan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.
5) Daha önce spor kondisyoneriyetiştirme eğitim kurslarına katılıp başarısız oldukları derslerden bütünleme sınavına girmek isteyen adayların, kursun başlamasından önce bütünleme formunu eksiksiz olarak doldurarak selma.ciplak@sgm.gov.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.
MUAFİYET

Üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yüksekokullarından mezun olanlar durumlarını belgelemeleri şartıyla temel eğitim programında yer alan derslerin sınavlarına katılıp başarılı olmaları halinde ilgili derslerden muaf tutulurlar.

BAŞVURULARDA KONTENJANIN AŞILMASI DURUMUNDA ELEME YAPILMASI

Başvuruların belirlenen kontenjanın üzerine çıkması durumunda aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre eleme yapılacaktır.

Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarından mezun olanlar,
A ve B sınıfı Milli Sporcu Belgesine sahip olanlar,
Üniversitelerin lisans eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar,
Yabancı dil bildiğini belgeleyenler,
C sınıfı Milli Sporcu Belgesine sahip olanlar,

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ