Besyo Haber

Adana Çukurova Üniversitesi Besyo Sınav Duyurusu 2018

2018 – 2019 Özel Yetenek Sınavı

  

 

T.C.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULUNA ÖNKAYIT VE ÖZEL YETENEK SINAVI İLE

ÖĞRENCİ ALINACAKTIR

 

 

KONTENJANLAR *

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ                  40 

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ                                  70 

Engelli                                                                                               7

 • YÖK’ün 22.11.2010 tarih ve 5773 sayılı yazısı uyarınca Yüksekokulumuz Özel Yetenek Sınavı Kontenjanlarının %15’ni Milli Sporculara ayırmıştır. Bu oranın %75’i Olimpik branşlara, kalan %25’i ise diğer branşlardan başvuran Milli sporculara ayrılacaktır.

 

Başvuru Koşulları:

 1. T.C. veya K.K.T.C. uyruklu olmak,
 2. Milli Sporcu ve spor çıkışlı olan adaylar için 2018 YKS(Yükseköğretim Kurumları Sınavı)/TYT (Temel Yeterlilik Testi)’den 180 puan almış olmak,
 3. Diğer alanlardan mezun olan adaylar için;  2018 YKS/TYT’den Antrenörlük Eğitimi Bölümü için 200, Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü için 260 puan almış olmaları gerekmektedir.
 4. Adaylar her iki bölüme de ön kayıt yaptırabilirler. Ancak Antrenörlük Eğitimi Bölümünden sadece 1 branşa ön kayıt yaptırabileceklerdir.
 5. Engelli adayların (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, eğitilebilir zihinsel engelli ve “yaygın gelişim bozukluğu” olan engelliler),Antrenörlük Eğitimi Bölümü’ne başvurabilmeleri için iletişim kurma ile ilgili konuşma, anlama ve kavrama sorunu bulunmayan, Beden Kazanma Gücünden Azalma Oranı %25-75 arası olan Ortopedik Engelliler Ön Değerlendirme Kurulu oluru gereklidir. Adaylar Beden Kazanma Gücünden Azalma Oranını, T.C. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu ilgili Gurup Başkanlığı veya Üniversitelerin Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığından belgeletmek zorundadırlar. Ayrıca, 2018 YKS/TYT Puan türlerinden en az birinden 100 puan almış olmaları kaydıyla yüksekokulumuz engelli kontenjanlarına başvuru yapabilirler.
 6. Antrenörlük Eğitimi Bölümü’ne alacağı raporla başvuru hakkı kazanan engelli adayların, başvurduğu branşta en az 2 (iki) yıl lisanslı olarak spor yaptıklarını belgelemeleri gerekmektedir. Engelli adayların, sınava başvurusu ve sınavla ilgili ayrıntılı bilgileri sınav kitapçığında yer alacaktır.

      *       Sınavın başvuru, uygulama ve sonuçlanmasıyla ilgili bütün kurallar http://besyo.cu.edu.tr de yayınlanan 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Özel Yetenek Sınav kitapçığında bulunmaktadır.

 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

 1. Başvuru formu (Kayıt esnasında matbu olarak verilecektir),
 2. 2018 yılı YKS/TYT Sınav sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı (Kayıt sırasında ÖSYM’nin internet sayfasından kontrol edilerek doğru olduğu imzalanarak onaylanacaktır),
 3. Diplomanın aslı ile birlikte sunulan fotokopisi veya noter tasdikli sureti,
 4. Nüfus cüzdanının aslı ile birlikte sunulan fotokopisi veya noter tasdikli sureti,
 5. Bir adet son 6 ay içerisinde çekilmiş fotoğraf,
 6. Sportif başarı puanının değerlendirilmesini isteyen adaylar;
 7. a)İlgili federasyon temsilciliklerinden ve kulüpten alınan belgeler SGM ya da illerde GHSİM’leri tarafından onaylatılmalıdır.
 8. b)Lisansı olan sporcular katıldığı müsabakalarla ilgili onaylı 5 müsabaka cetveli veya belgesini getirmek zorundadır.
 9. c)Ön kayıt esnasında ibraz edilmeyen belgeler geçersizdir.
 10. d)Ön kayıt esnasındaki tercihlerde kayıt sonrası herhangi bir değişiklik yapılamaz.
 11. 12 Mayıs 2011 tarihli Resmi Gazete yayımlanan Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkındaki Yönetmelik çerçevesinde hazırlanan Milli Sporcu Belgesi (2011 yılı öncesi milli olan adayların belgeleri A, B veya C sınıflandırması yapılmış olarak sunulmalıdır) ve/veya Futbol Federasyonundan alacakları ıslak imzalı veya Noter onaylı belgelerin aslına ait belge,
 12. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına girmesinde sakınca olmadığına dair Sağlık Raporu (Resmi Kurumlardan veya Hastanelerden).
 13. İletişim kurma ile ilgili konuşma, anlama ve kavrama sorunu bulunmayan, Beden Kazanma Gücünden Azalma Oranı %75-25 arası olan engelli adayların, Beden Kazanma Gücünden Azalma Oranını T.C. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu ilgili Gurup Başkanlığı veya Üniversitelerin Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlıklarından alacakları ıslak imzalı belge.
 14. Adayların e-devlet şifresi alarak başvuru yapmaları gerekmektedir.

 

Başvuru Tarihleri:

Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü               : 30 Temmuz -01 Ağustos 2018

Antrenörlük Eğitimi Bölümü                            : 30 Temmuz -01 Ağustos 2018

Ön Kayıtlar:

Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu binası kayıt bürosunda 830 – 1700 saatleri arasında yapılacaktır.

 *Ön kayıt sırasında adaylara parmak izi, yüz tanıma sistemi ve fotoğraf çekimi uygulanacağından dolayı başvuruyu adayın bizzat kendisi yapmak zorundadır. Posta ile yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Sınav Tarihleri:

Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü               : 07 Ağustos 2018

Antrenörlük Eğitimi Bölümü                            : 08-09 Ağustos 2018

 

Sınav Yeri: Çukurova Üniversitesi ve GHSİ Müdürlüğü Spor Tesisleri

 

 

 

 

 

 

 • Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda zorunlu ortak yabancı dil dersi sadece İngilizce’dir.

 

 • NOT: Yüksekokulumuzda başarılı öğrenciler için  Çift Anadal ve Yandal programı yanında, Uluslararası Değişim (ERASMUS),  Ulusal değişim  (FARABİ) program uygulamaları yapılmaktadır.

 

 •  Yüksekokulumuz ve Özel Yetenek Sınavı ile ilgili her tür bilgi ve duyuruyu http://besyo.cu.edu.tr veya   (322) 3387001 numaralı telefondan edinebilirsiniz.

 

 

 

 

T.C.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULUNA ÖNKAYIT VE ÖZEL YETENEK SINAVI İLE

ÖĞRENCİ ALINACAKTIR

 

 

KONTENJANLAR *

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ                  40 

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ                                  70 

Engelli                                                                                               7

 • YÖK’ün 22.11.2010 tarih ve 5773 sayılı yazısı uyarınca Yüksekokulumuz Özel Yetenek Sınavı Kontenjanlarının %15’ni Milli Sporculara ayırmıştır. Bu oranın %75’i Olimpik branşlara, kalan %25’i ise diğer branşlardan başvuran Milli sporculara ayrılacaktır.

 

Başvuru Koşulları:

 1. T.C. veya K.K.T.C. uyruklu olmak,
 2. Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü için TYT puanının en düşük 240 bininci başarı sırasına sahip olmak,
 3. Antrenörlük Eğitimi Bölümü için 2018 TYT Puan türlerinden en az birinden 225 puan almış olmak,
 4. Adaylar her iki bölüme de ön kayıt yaptırabilirler. Ancak Antrenörlük Eğitimi Bölümünden sadece 1 branşa ön kayıt yaptırabileceklerdir.
 5. Engelli adayların Antrenörlük Eğitimi Bölümüne başvurabilmeleri için İletişim kurma ile ilgili konuşma, anlama ve kavrama sorunu bulunmayan, Beden Kazanma Gücünden Azalma Oranı %25-75 arası olan Ortopedik Engelliler Ön Değerlendirme Kurulu oluru gereklidir. Adaylar Beden Kazanma Gücünden Azalma Oranını T.C. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu ilgili Gurup Başkanlığı veya Üniversitelerin Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığından belgeletmek zorundadırlar.
 6. Antrenörlük Eğitimi Bölümüne alacağı raporla başvuru hakkı kazanan engelli adayların, en az 2 (iki) yıl lisanslı olarak spor yaptıklarını belgelemeleri ve 2018 TYT Puan türlerinden en az birinden 100 puan almış olmaları gerekmektedir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

 1. Başvuru formu (Kayıt esnasında matbu olarak verilecektir),
 2. 2018 yılı TYT Sınav sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı (Kayıt sırasında ÖSYM’nin internet sayfasından kontrol edilerek doğru olduğu imzalanarak onaylanacaktır),
 3. Diplomanın aslı ile birlikte sunulan fotokopisi veya noter tasdikli sureti,
 4. Nüfus cüzdanının aslı ile birlikte sunulan fotokopisi veya noter tasdikli sureti,
 5. Bir adet son 6 ay içerisinde çekilmiş fotoğraf,
 6. 12 Mayıs 2011 tarihli Resmi Gazete yayımlanan Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkındaki Yönetmelik çerçevesinde hazırlanan Milli Sporcu Belgesi (2011 yılı öncesi milli olan adayların belgeleri A, B veya C sınıflandırması yapılmış olarak sunulmalıdır) ve/veya Futbol Federasyonundan alacakları ıslak imzalı veya Noter onaylı belgelerin aslına ait belge,
 7. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına girmesinde sakınca olmadığına dair Sağlık Raporu (Resmi Kurumlardan veya Hastanelerden).
 8. İletişim kurma ile ilgili konuşma, anlama ve kavrama sorunu bulunmayan, Beden Kazanma Gücünden Azalma Oranı %75-25 arası olan engelli adayların, Beden Kazanma Gücünden Azalma Oranını T.C. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu ilgili Gurup Başkanlığı veya Üniversitelerin Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlıklarından alacakları ıslak imzalı belge.
 9. Adayların e-devlet şifresi alarak başvuru yapmaları gerekmektedir.

 

Başvuru Tarihleri:

Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü               : 30 Temmuz -01 Ağustos 2018

Antrenörlük Eğitimi Bölümü                            : 30 Temmuz -01 Ağustos 2018

Ön Kayıtlar:

Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu binası kayıt bürosunda 830 – 1700 saatleri arasında yapılacaktır.

 *Ön kayıt sırasında adaylara parmak izi, yüz tanıma sistemi ve fotoğraf çekimi uygulanacağından dolayı başvuruyu adayın bizzat kendisi yapmak zorundadır. Posta ile yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Sınav Tarihleri:

Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü               : 07 Ağustos 2018

Antrenörlük Eğitimi Bölümü                            : 08-09 Ağustos 2018

 

Sınav Yeri: Çukurova Üniversitesi ve GHSİ Müdürlüğü Spor Tesisleri

 • Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda zorunlu ortak yabancı dil dersi sadece İngilizce’dir.

 

 • NOT: Yüksekokulumuzda başarılı öğrenciler için  Çift Anadal ve Yandal programı yanında, Uluslararası Değişim (ERASMUS),  Ulusal değişim  (FARABİ) program uygulamaları yapılmaktadır.

 

 •  Yüksekokulumuz ve Özel Yetenek Sınavı ile ilgili her tür bilgi ve duyuruyu http://besyo.cu.edu.tr veya   (322) 3387001 numaralı telefondan edinebilirsiniz.

 

 

 

ÖZEL YETENEK BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ

 

Başvuru Tarihleri:

Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü          : 30 Temmuz – 01 Ağustos 2018

Antrenörlük Eğitimi Bölümü                                    : 30 Temmuz – 01 Ağustos 2018

Dosya Değerlendirme-Puan İlanı                : 02 Ağustos 2018

Puan İlanına İtiraz Başvurusu                     : 03 Ağustos 2018 (Saat : 13.00)

Final Dosya Puan İlanı                                 : 03 Ağustos 2018 (Saat : 17.00)

Sınav Tarihleri:

Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü          : 07  Ağustos 2018

Antrenörlük Eğitimi Bölümü                        : 08-09 Ağustos 2018

Adana’da BESYO’ya Hazırlanmak İsteyen Öğrencilerin Dikkatine Adana Dream Team Spor Akademisi Kursumuzun Kayıtları Devam Etmekte.   İletişim: 0535 845 34 16 Antrenör:Eşref Bahadır

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ