Besyo Haber

Şanlıurfa Harran Üniversitesi 2018 Besyo Kılavuzunu Açıkladı

Şanlıurfa Harran Üniversitesi 2018 Besyo Kılavuzunu Açıkladı

Önemli Açıklamalar 
1. Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığının 75850160-199-E.11624 sayılı yazısı gereğince ÖSYS
kılavuzunda yayımlanan her bir programın kontenjanının % 10‟u kadarını engelli öğrenciler için
ayrılması kararına varılmıĢtır.
2. 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne 27 Erkek, 18
Kadın, 5 engelli sporcu ve 4 milli sporcu olmak üzere toplam 54 öğrenci alınacaktır. Milli Sporcu ve
engelli sporcu kontenjanında kadın-erkek ayrımı yapılmayacaktır.
3. Antrenörlük Eğitimi Bölümü örgün eğitimine 27 Erkek, 18 Kadın, 5 engelli sporcu ve ikinci
öğretim 27 Erkek, 18 Kadın, 5 engelli sporcu olmak üzere toplam 100 öğrenci alınacaktır.
4. Tüm programlarda, engelli kontenjanı boĢ kaldığı takdirde diğer adaylardan kadın-erkek
ayırmaksızın yerleĢtirme puanı (YP) en yüksek olan yedek adaylardan tamamlanacaktır.
5. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi Bölümü sınavına baĢvuru
yapabilmek için adayların 2018 yılı YKS puan türlerinin herhangi birinden en az 180.000 veya daha
fazla puan almıĢ olması gerekir. Liselerin Spor alan/kol bölümlerinden mezun olanların ve milli
sporcuların 2018 yılı YKS puan türlerinin birinden en az 165.000 puan almıĢ olmaları
gerekmektedir.
6. Engelli kontenjanına baĢvuru yapacak adayların “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ile
belgelemeleri kaydıyla 2018 YKS puanlarından birinden en az 100 puan ve üzerinde almıĢ olmaları
gerekmektedir.
7. Engelli adaylara yönelik yapılacak özel yetenek sınav içeriği, baĢvuru evrak tesliminden sonra
www.harran.edu.tr web sayfamızdan ilan edilecektir.
8. Online Kayıt Yaptıran adaylar 9 – 10 Ağustos 2018 tarihleri arasında ön kayıt formu, sağlık
raporu ve ıslak imzalı özgeçmiĢ evraklarını teslim etmeleri zorunludur.
9. Online Kayıt Yaptıran engelli adaylar 9 – 10 Ağustos 2018 tarihleri arasında ön kayıt formu,
Engelli Sağlık Raporu ve ıslak imzalı özgeçmiĢ evraklarını teslim etmeleri zorunludur.
10. Sınava girecek tüm adayların hükümet tabipliği veya resmi sağlık kurumlarından “Beden
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu özel yetenek sınavına katılmasında sağlık açısından sakınca
yoktur” ifadesi bulunan sağlık raporunu baĢvuru sırasında temin etmeyen adayların kayıtları
yapılmaz.
11. Ön kayıt yaptıran adaylar evrakların teslimi için Ģahsen veya bir yakını tarafından baĢvuru
yapabilir. Posta ile kayıt yaptırılamaz.
12. Adayların baĢvuru bilgi ve belgelerinde gerçeği yansıtmayan herhangi bir durum görüldüğünde,
aday sınavı kazanmıĢ olsa dahi, sınavı iptal edilerek hakkında kanuni iĢlem yapılması yoluna
gidilecektir.

13. Kayıtlar ve sınav süresince görevli personele sözlü ya da fiili tacizde bulunan, salon veya sınav
ekipmanlarına zarar vermeye teĢebbüs eden adaylar hakkında kanuni iĢlem yapılacaktır.
14. Sınava giriĢ sırası, adayların TC kimlik numaralarına göre sıralanıp sınav tarihinden önce spor
salonunun giriĢine asılacak ve ilgili web sayfasında duyurulacaktır. Adayların ilan edilen sıra
numaralarına göre ilan edilen yer ve saatte hazır bulunmaları gerekmektedir. Sınav sırasını kaçıran
adaylar mazeret kabul edilmeksizin sınava alınmazlar ve sınav haklarını kaybetmiĢ sayılırlar.
15. Sınav sonunda toplam puanları eĢit olan adayların bulunması durumunda, baĢvurduğu 2018-
YKS 5-6 puanı daha yüksek olan adaylar tercih edilir.
16. Adayların, herhangi bir Ģekilde rahatsızlanmasından veya sakatlanmasından Özel Yetenek
Sınavı Komisyonu veya sınavda görev yapan kiĢiler sorumlu tutulamaz.
17. Sınav esnasında nüfus cüzdanı olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
18. Öz geçmiĢ tablolarında belirtilen puanlamada karĢılığı olmayan branĢlar Sınav Jürisi tarafından
değerlendirilecektir.

KILAVUZU GÖRÜNTÜLE

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ