Besyo Haber

Ankara Hacettepe Üniversitesi 2018 Besyo Kılavuzunu Açıkladı!

Ankara Hacettepe Üniversitesi 2018 Besyo Kılavuzunu Açıkladı!

SINAV YERİ VE TARİHİ
a) Sınavlar Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Spor Bilimleri Fakültesi, Eski
Bina (A Blok) Spor Salonunda, 14.08.2018 – 16.08.2018 tarihlerinde, saat: 9.00 – 17.00
saatleri arasında yapılacaktır. Engelli adayların 30 m Sürat Testi 14.08.2018 tarihinde 3 17.00-18.00, 20 m Mekik Koşusu Testi 15.08.2018 tarihinde 17.00-18.00 saatleri arasında
yapılacaktır. Sonuçlar 17.08.2018 tarihinde ilan edilecektir.

b) Belirtilen sınav tarihlerindeki sınav saatleri başvuru sayısına bağlı olarak
uzayabilir. Sınavın nasıl yürütüleceğine ilişkin uygulama, sınavın yapılacağı ilk gün olan
14.08.2018 tarihinde saat 09:00 da adaylara gösterilecektir. Uluslararası öğrenciler ve
engelliler dışında tüm adayların 14.08.2018 tarihinde saat 08.30’da sınavın yapılacağı
yerde hazır bulunmaları ve sınavın yapılacağı salon giriş kapısında ve web sayfasında
(www.sbt.hacettepe.edu.tr) ilan edilecek olan sınav programını takip etmeleri
zorunludur. Mazereti nedeniyle ilan edilen sınav programındaki saatte ve sırasında sınava
giremeyecek adayların, Sınav Komisyonuna dilekçe ile başvurmaları halinde mazeretleri
Sınav Komisyonu tarafından kabul edilmek koşuluyla sınav saat ve sıraları aynı gün
içerisinde olmak koşuluyla değiştirilebilir. Adayların mazeret dilekçelerini sınava
girecekleri tarihten bir gün önce mesai saatleri içerisinde Sınav Komisyonuna vermeleri
gerekir.

ADAY KABUL ŞARTLARI
a) Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü Rekreasyon Programına; liselerin
Spor alan/kol bölümlerinden veya diğer bölümlerinden mezun olanlardan ve milli
sporculardan 2018 yılında TYT sınavına girmiş ve en az 250.000 (OBP eklenmemiş ham
puan) puan ve üzeri almış T.C. vatandaşları, Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü
Antrenörlük Programına; liselerin Spor alan/kol bölümlerinden veya diğer bölümlerinden
mezun olanlardan ve milli sporculardan 2018 yılında TYT sınavına girmiş ve en az
250.000 (OBP eklenmemiş ham puan) almış T.C. vatandaşları, Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği Bölümü Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programına; liselerin Spor
alan/kol bölümlerinden veya diğer bölümlerinden mezun olanlardan ve milli sporculardan
2018 yılında TYT sınavına girmiş ve en düşük ikiyüzkırk bininci (240.000) başarı
sırasına sahip T.C. vatandaşları ve Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü
Rekreasyon Programına 2018 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS)
KILAVUZU’nda (Sayfa 29-30) belirtilen şartların yanı sıra tam teşekküllü bir devlet
ve/veya üniversite hastanesinden “şiddetli fiziksel aktivite yapmasında herhangi bir
sakınca yoktur” ibareli sağlık raporu ve ilgili Engelli Spor Federasyonu’ndan 2015-2016,
2016-2017 ve 2017-2018 yılı itibariyle en az üç (3) yıl aktif sporcu olduğunu gösterir
belgesi ve tam teşekküllü bir devlet ve/veya üniversite hastanesinden aldıkları “sürekli
engelli sağlık raporu*” ile belgeleyen T.C. vatandaşı engelli adaylar, *Süreli özürlü raporları kabul edilmeyecektir.

Başvuru sırasında adaylardan aşağıdaki belgeler istenir;
a) Yabancı uyruklu adaylar için Hacettepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans
Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesinde kabul
edilen sınav türlerinin herhangi birinden taban puan almış olduğunu gösterir
belgelerin aslı ve bir adet fotokopisi (BKZ. http://www.oid.hacettepe.edu.tr/
web_alt_sayfalar/yonetmelikler/06_2_yurtdisi_yonerge_20170116.pdf),
b) Form dilekçe (kayıtlar sırasında verilecektir),
c) Son 6 ay içerisinde çekilmiş iki adet 4.5×6 cm boyutlarında adayın son 6 aylık
durumunu gösteren vesikalık fotoğraf veya pasaport fotoğrafı.

d) Fotoğraflı Nüfus Hüviyet Cüzdanı ve bir adet fotokopisi,
e) Spor Lisesi mezunları ve liselerin Spor alan/kol bölümlerinden mezun
olanların, mezuniyet belgesi ya da diplomasının aslı ve fotokopisi, (30.03.2012
tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim
kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte
olan öğrenciler için).
f) Sağlık sorunu olmadığına ilişkin kişisel beyan formu (kayıt sırasında
verilecektir)*.
g) Yüksek şiddetli aktivite içeren bu sınava girmesinde sağlık açısından bir
sakınca olmadığına ilişkin ve fiziksel olarak zorlayıcı bir teste girmesinde
sakınca yoktur ibaresi bulunan doktor raporu (Doktor’un ismi, diploma
numarası ve imzası yer almalıdır)**.
h) Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü Antrenörlük Programına başvuran adaylar,
Ek 2’de belirtilen spor dallarından birisinde spor öz geçmişini gösterir
belge/belgeler (Belgeler Ek 1’de belirtilmiştir) (Özerk federasyonlar için
federasyon başkanı, özerk olmayan federasyonlar için SGM Genel Müdür veya
yardımcısı onaylı)
i) Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü Antrenörlük Programına başvuran
Uluslararası öğrenciler Ek 2’de belirtilen spor dallarına lisanslı sporcu
olduklarına dair belge. (Yabancı dildeki belgeler noter tastikli ve tercüme
edilmiş olmalıdır)
j) Milli sporcular için Spor Genel Müdürlüğü’nden alınmış Millilik belgesinin aslı
ve fotokopisi (Özerk federasyonlar için federasyon başkanı, özerk olmayan
federasyonlar için SGM Genel Müdürü veya Genel Müdür Yardımcısı
tarafından onaylı)
** H.Ü. Spor Bilimleri Fakültesi giriş sınavı yüksek şiddetli fiziksel aktiviteler
içermektedir. Ayrıca, Spor Bilimleri Fakültesi’nde sürdürülen eğitim/öğretim
programı yüksek şiddetli fiziksel aktivitelerin yanı sıra doğa sporları, su
sporlarına katılmayı gerektiren bazı kamp derslerini içermektedir. Bu nedenle
giriş sınavına başvuran adaylar gerek sınav ve gerekse eğitim süresince
karşılaşılması muhtemel riskler konusunda her türlü sorumluluğun kendilerine
ait olduğunu kabul etmiş sayılırlar.

DETAYLI BİLGİ İÇİN AŞAĞIDAKİ KILAVUZU İNCELEYEBİLİRSİNİZ

KILAVUZU GÖRÜNTÜLE

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
  1. Kaan dedi ki:

    Özgeçmiş olmadan öğretmenlik bölümünü 1 sene okuyup antrenörlük bölümüne geçiş yapabilir miyim?

BİR YORUM YAZ