Besyo Haber

Nevşehir Hacı Bektaş-ı Veli Üniversitesi Besyo Yetenek Sınavı 2019 – 2020

Nevşehir Hacı Bektaş-ı Veli Üniversitesi Besyo Yetenek Sınavı 2019 – 2020 kılavuzu açıklandı

Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü 

 • Ön Kayıt Yeri ve Tarihi
  • Yer : Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Spor Merkezi, Ön Kayıt Bürosu
  • Tarih : 29–30 Temmuz 2019
  • Saat  : 09.00 – 12.00 ve 13.00 – 17.00
 • Sınav Yeri ve Tarihi
  • Yer : Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Spor Merkezi
  • Tarih : 31 Temmuz –01 Ağustos 2019
  • Saat : 09.00 – 18.00

Beden Eğitimi Öğretmenliği Kılavuzu

Başvuru Koşulları

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Özel Yetenek Sınavına;

a) Liselerin spor alan/kol bölümlerinden mezun olan adaylardan ve milli sporculardan; TYT puanı en az 180,000 puan alan T.C. vatandaşları,

b) Liselerin diğer alan/kol bölümlerinden mezun olan adaylardan; TYT puanı 200,000 puan alan T.C. vatandaşları,

c) Engelli adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) TYT puanı 100 ve üzerinde olanlar, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” (engel seviyesi %25-50 arasında olmalıdır) ile belgelemeleri kaydıyla, özel yetenek sınavlarına kabul edilir. Bu adayların puanları, sınavın yapıldığı yıl dâhil 2 yıl süreyle geçerlidir. Yukarıda belirtilen engeli olan adayların, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu”  ile belgelemeleri kaydıyla özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvurmaları halinde TYT puanları değerlendirmeye katılmadan (Kılavuzda yer alan formül kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınav sonuca göre değerlendirilerek, yetenek sınavını kazanan adayların kayıtları yapılır.

d) Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi tarafından kabul edilen minimum başvuru şartını yerine getiren yabancı uyruklu adaylar kabul edilir.

Ön Kayıt Sırasında Gerekli Belgeler

a) 2019 TYT Sonuç Belgesi (2018-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adayların, ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülecektir.)

b) Sınava başvuran yabancı uyruklu adaylardan, Türkiye’de yükseköğrenim görmek için girdikleri sınavın puanını gösterir belgenin aslı ve bir adet fotokopisi (Yabancı uyruklu adayların, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Yönergesi’ne uygun şartları taşımaları gerekmektedir. Detaylı bilgi için; http://www.nevsehir.edu.tr/tr/ogrnc-yonetmelikyonerge)

c) Ön Kayıt Formu (Ön kayıt sırasında verilecektir.)

d) Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet 4.5 x 6 cm boyutlarında vesikalık ya da biyometrik fotoğraf,

e) Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı ve bir adet fotokopisi (Yabancı Uyruklular hariç),

f) Mezuniyet belgesi ya da diplomanın aslı ve fotokopisi (Belge veya diploma üzerinde alan/kol/bölüm yazılı olmalıdır. Halen bir üniversitede öğrenci olan adaylar, üniversitelerinin öğrenci işlerinden alacakları öğrenci belgesi ile sınava başvuru yapabileceklerdir. Mezuniyet için sorumluluk sınavına girmesi gereken adaylar bu durumlarını belgeledikleri takdirde ön kayıt yaptırabilirler.),

g) Sağlık sorunu olmadığına ilişkin dilekçe (Ön kayıt sırasında verilecektir),

h) Yüksek şiddetli aktivite içeren bu sınava girmesinde sağlık açısından bir sakınca olmadığına ilişkin doktor raporu (Doktor’un ismi, diploma numarası ve imzası yer almalıdır),

i) Varsa, olimpik ve/veya olimpik olmayan spor dallarından birinde spor özgeçmişini gösterir belge/belgeleri (Ek 3-Tablo 3) (Özerk federasyonlar için ilgili federasyon yetkilisi tarafından, özerk olmayan federasyonlar için Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nden onaylı),

j) Milli sporcular (Yabancı Uyruklular hariç) için ilgili federasyon ya da Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü’nden alınmış Millilik belgesinin aslı ve fotokopisi (Ek 3-Tablo 3) (Özerk federasyonlar için federasyon yetkilisi tarafından, özerk olmayan federasyonlar için Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü’nden onaylı).

k) Koordinasyon Eğitim Kursuna katılmak isteyen adaylar için kurs bedelini yatırdığına dair banka dekontu. 

Sınav parkurunu önceden denemek için isteğe bağlı Koordinasyon Eğitim Kursu ile ilgili evrağın teslimi ön kayıt (29-30 Temmuz 2019) tarihlerinde yapılacaktır. Adaylara belirtilen tarihte 2 adet parkur deneme hakkı verilecektir. İsteğe bağlı Koordinasyon Eğitimin Kursu’na katılacak kişinin, (Başka bir hesaptan havale – EFT yapılıyor olsa dahi), Adı-Soyadı ve TC Kimlik Numarası dekontun AÇIKLAMA KISMINA MUTLAKA YAZILACAKTIR.  Aksi takdirde dekont kabul edilmeyecektir.

Koordinasyon Eğitimi Kurs Ücretinin Yatırılacağı Banka Hesap Numarası:

Eğitim Fakültesi Dekanlığı / Eğitim Fakültesi Döner Sermaye Alt İşletmesi Birimi

Banka/Şube    : Halk Bankası/Nevşehir Şubesi  

IBAN                : TR64 0001 2009 6860 0006 0001 16

Ücret                : 100 TL

İletişim Bilgileri

Adres           : 2000 Evler Mah. Zübeyde Hanım Cad., Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, 50300, NEVŞEHİR

Tel                   : 0 384 228 10 00 – 21011-21014-21035-21017-21054-21064

Faks                 : 0 384 228 10 40

Antrenörlük Eğitimi Kılavuzu

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
 1. Oguzhan dedi ki:

  Ozgeçmişe isteniliyormu acil cevap verirmisiniz teşekkür ler simdiden

BİR YORUM YAZ