Besyo Haber

Mersin’de Bilek Güreşi Hakemlik Kursu Açılacaktır

Mersin’de Bilek Güreşi Hakemlik Kursu Açılacaktır

Mersin’de Bilek Güreşi Hakemlik Kursu Açılacaktır

BİLEK GÜREŞİ MİLLİ SPORCULARIMIZDA YAŞ VE EĞİTİM ŞARTI ARANMAYACAKTIR.

1-) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

2-) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül, engelli spor

branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,

3-) En az 18 yaşını doldurmak,

4-) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan

suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış

olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,

devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi

yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve

ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya

bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat

karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız

mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak

5-) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor

Dalları Ceza Yönetmeliği ile özerk spor federasyonlarının disiplin veya ceza talimatlarına göre son üç

yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan daha fazla veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan

fazla ceza almamış olmak.

KURSİYERLERDEN İSTENEN BELGELER

1-4 adet vesikalık fotoğraf

2-En az lise ve dengi okul diplomasının noter onaylı fotokopisi, yeni mezunlar çıkış belgesi ile

müracaat edebilirler.

3-Nüfus cüzdanı önlü arkalı fotokopisi

4-Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden alınacak cezalı olmadığına dair yazı

5-Sağlık raporu(Hükümet tabipliğinden veya sağlık ocaklarından)

6-Savcılık iyi hal kağıdı

7-Kurs ücreti ödendiğine dair banka dekontu Federasyonumuzun GARANTİ BANKASI –Ankara

Anafartalar Şubesindeki TR75 0006 2000 7110 0006 2994 58 numaralı hesabına Kurs ücreti 100 –TL

yatırmaları gerekmektedir. NOT: Kurstan herhangi bir sebeple vazgeçen kursiyerlerin ödemeleri 6 ay içerisinde yapılacaktır.

FEDERASYON TEL: 0 312 312 72 09 FAX: 0 312 310 49 05

İletişim: Aydın Necip TELYAKAR (MHK Başkanı): 0532 627 74 75

NOT: Kursiyerler belirtilen tarih ve yerde sabah saat 08.30’da belgeleriyle birlikte hazır

bulunacaklardır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ