Besyo Haber

Elazığ Fırat Üniversitesi 2018 Besyo Kilavzunu Açıkladı

BAŞVURU TARİHİ VE YERİ:
Ön kayıtlar adayın kendisi tarafından 25-Haziran -09 Temmuz 2018 tarihleri arasında Fırat
Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi (SBF) WEB sayfası (https://sb.firat.edu.tr/) üzerinden
on-line olarak yapılacaktır.
1.2. ÖN KAYIT ŞARTLARI
1.2.1. Başvuru Koşulları
1. T.C. veya K.K.T.C vatandaşı olmak,
2. Başvuru tarihinde mezun veya mezun olabilir durumda olmak (Kesin kayıtlarda mezuniyet
belgesini beyan etmeyen aday kayıt hakkını kaybeder).
3. 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Temel Yetenek Puanı (TYT) Spor lisesi
çıkışlı ve Milli sporcular için en az 160.00 puan, diğer öğrenciler için en az 200.00 puan
almış olmak,
4. YKS sınavı TYT puanları 31.07.2018 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacaktır. Bu nedenle
3. maddede belirtilen “Spor lisesi çıkışlı ve Milli sporcular için en az 160.00 puan, diğer
öğrenciler için en az 200.00 puan almış olmak” şartını sağlayıp sağlamadıkları 31.07.2018
tarihinde TYT sınav sonuçları açıklandığında, adayların TYT puanları sınav programımız ile
ÖSYM’den çekilecek ve adaylardan belirtilen sınav puan şartlarını taşımayanlar sınav
değerlendirme sistemine dâhil edilmeyecektir.
5. Başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçları nedeniyle çıkartılmamış ve/veya
Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğünden 6 aydan fazla disiplin cezası almamış olmak.
6. Sağlık raporu (Spor Bilimleri Fakültesi bünyesindeki Bölümlerde verilen uygulamalı ve teorik
eğitim-öğretime devam edebilmeye ve mesleki uygulamaları sürdürebilmeye engel teşkil
edebilecek herhangi bir engeli, kronik hastalığı, konuşma ve fiziksel bir sağlık problemi
olanlar müracaat edemezler. Bu nedenle kayıt hakkı kazanan adaylardan işitme, görme,
konuşma ve herhangi bir fiziksel yetersizliği olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden
sağlık heyeti raporu istenecektir)
7. Engelli adaylar 2018 yılı TYT puanı en az 100 puan ve üzerinde olan adaylar başvuru
yapabilirler. Engelli adayların “Engelli Sağlık Kurulu” Raporu belgesi almaları zorunludur
8. 2018 YKS’de Merkezi yerleştirme sistemi ile herhangi bir yükseköğretim programına kayıt
hakkı kazanan adaylar da bu sınava başvurabilirler.
9. 2017-ÖSYS’de bir örgün yükseköğretim programına yerleştirilmiş adayların ortaöğretim
başarı puanları (OBP) ile ilgili katsayılar yarıya düşürülecektir. Bu kural açık öğretimin
kontenjanlı programları için de geçerlidir. Sınavsız geçiş ile meslek yüksekokulları veya açık öğretimin kontenjanı bulunmayan programlarına 2017-ÖSYS’de yerleştirilen adaylara bu
kural uygulanmayacaktır.

1.2.2. İstenecek belgeler:
1. Başvuru formu (web üzerinden on-line yapılan başvuru tamamlandıktan sonra, bölüm tercihi
ile kişisel bilgileri içeren ve başvuru bitiminde çıktısı alınarak aday tarafından imzalanacak
olan başvuru formu),
2. Lise diploması fotokopisi
3. 1 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı),
4. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
5. 2018 yılına ait YKS sonuç belgesi fotokopisi,
6. Spor alan/kol mezunlarının durumlarını gösteren belge (noter ya da mezun olduğu Okul
Müdürlüğü tarafından onaylı),
7. Milli sporcular için Spor Genel Müdürlüğü (SGM) ya da ilgili Spor Federasyonu tarafından
verilen onaylı milli sporcu olduğunu gösteren belgenin aslı,
8. Sporcu özgeçmiş durumunu gösteren belgeler (Ulusal veya Uluslararası sportif faaliyetlerde
yer alan adaylar belgeleri ilgili federasyon ya da Spor Genel Müdürlüğü (SGM) tarafından
onaylı olmalı ve aslının ibraz edilmesi zorunludur. Sporcu Özgeçmiş Puan tablosu SBF Web
(https://sb.firat.edu.tr/ ) sayfamızdan “2018 SBF Özel Yetenek Sınav Kılavuzu” ile birlikte ilan edilecektir.
KILAVUZU GÖRÜNTÜLE

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ